Bättre fokus med odling

Många efterfrågar numera en upplevelse som är kantad av stillsamhet, lugn och ro. Och i många fall är detta något som är svårt att uppnå i vardagen. Därför har det dykt upp en stor efterfrågan på såväl naturupplevelser som möjligheten att odla året runt i växthus. Men vad är det egentligen som lockar? Och varför är det sådan ständig efterfrågan? Vi har kommit att uppleva att folk i allmänhet har en något högre stressnivå än tidigare, vilket gör att många söker sig till mer stillsamma upplevelser.

Eftersom vår fokus ständigt ligger på lugn och ro i trivsamma miljöer så har det kommit som en naturlig del av får verksamhet att även satsa på odling som hobby. Det är i många fall ett väldigt praktiskt sätt att komma i bättre kontakt med såväl sig själv som att finna nöje i att vara i nuet. Vad som är särskilt intressant är att många numera, åtminstone inledningsvis, har väldigt svårt att fokusera på att hitta lugnet i stunden. Men efter en tids fokuserad odling så blir det ständigt enklare att spendera längre stunder med fokus på det man gör.

Hur har vi då hamnat i denna sits? Kanske ligger det i tiden att stressnivåerna stiger och vi får svårare att uppskatta nuet. Men det positiva är att det är enkelt att återigen ta kontroll över sin tid och vardag. Med odling som hobby får man ett enkelt sätt att hitta nöje i det enkla.